Breakfast in Bratislava/ Snídaně v Bratislavě

On our recent visit to Bratislava we visited newly opened coffee shop with bookstore Foxford, owned by internet bookstore Martinus.sk. Nothing is better then a good breakfast and great coffee. If you ever go to Bratislava, visit it.

Naše nedávná návštěva Bratislavy nás zavedla do nově otevřené knihokavárny Foxford, která spadá do sítě internetového knihkupectví Martinus.sk. Není nad pořádnou snídani a skvělou kávu.  Až budete v Bratislavě, určitě navštivte.